Dịch vụ an sinh xã hội

Công ty cp truyền thông TMĐT an sinh toàn cầu với khao khát tạo nên một xã hội công bằng và phát triển. dưới sự bảo trợ bởi công ty bất động sản LONG THÀNH và bảy nhà tài phiệt thân tín đã quyết định xây dựng quỹ an sinh xã hội nhằm khắc phục những khó khăn về kinh tế- xã hội, góp phần đảm bảo thu nhập và đời sống cho tất cả mọi người trong cộng đồng khi gặp phải những “rủi ro xã hội”. thông qua kế hoạch phát triển thị trường công ty quyết định xây dựng quỹ an sinh theo hướng TMĐT 4.0. tạo quỹ an sinh xã hội theo hướng gây dựng quỹ lâu dài với phương châm “ cho đi mãi mãi” cho các cá nhân, tổ chức để thực hiện việc từ thiện được thuận lợi hơn bởi các nhà tài phiệt trong và ngoài nước.

Để làm được điều này công ty có những hướng đi mới khác biệt trong kế hoạch an sinh xã hội mới của mình để khắc phục khó khăn trong xã hội, góp phần đảm bảo cuộc sống cho mọi người. Công ty sẽ xây dựng quỹ từ nhu cầu hàng tháng của gia đình để hoạch định sẽ cần bao nhiêu tiền cho quỹ đó để kinh doanh tạo ra lợi nhuận để lo được cho họ đủ điều kiện ăn ở, sinh hoạt và sẽ trao cho họ hàng tháng đến khi nào họ cảm thấy không cần nữa hoặc không còn trên cõi đời này nữa.  

Trả lời